– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Stjernø-utvalget:
NOU 2008:3 Sett under ett – Ny struktur i høyere utdanning

Regjeringen oppnevnte 24. mai 2006 et utvalg for å utrede den videre utviklingen innenfor høyere utdanning. Med et tidsperspektiv på 10–20 år, ble utvalget bedt om å foreslå tiltak for å sikre at strukturen av universiteter og høyskoler bidrar til å møte samfunnets behov og sikrer en god ressursutnyttelse. Idéen om en senterordning for fremragende utdanning kom fra dette utvalget.