– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Høring om etablering av Sentre for fremragende utdanning (SFU)

UHRs utredning om etablering av Sentre for fremragende utdanning ble sendt ut på høring i september 2009.