– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Sentre for fremragende utdanning (SFU):
I samvirke med institusjoner og fag

Evaluering av SFU-ordningens ringvirkninger, NIFU (2015)

Målet med denne studien var å undersøke hvilken merverdi det har for søkermiljø, vertsinstitusjon og sektoren at det ble søkt om SFU-status. Vurderingen gjelder både for de som har oppnådd slik status, og for de som ikke nådde fram til de første to rundene.

Les Sentre for fremragende utdanning (SFU): I samvirke med institusjoner og fag

Forfatter(e): Tone Cecilie
Carlsten, NIFU
Agnete Vabø, NIFU
Dato: 15.06.2015
ISBN-nr: 978-82-327-0118-6
ISSN-nr. 1892-2597