– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

How Can One Create a Culture for Quality Enhancement?

NOKUT har engasjert to forskningsmiljøer i Nederland og Belgia for å finne frem til suksessfaktorer i arbeidet med å skape kultur for kvalitetsutvikling ved universiteter og høyskoler.

Instituttene har gjort en litteraturgjennomgang på temaet, samt casestudier hos fem fremragende miljøer i Europa. Prosjektet ender med en oppsummering av suksessfaktorer, til inspirasjon for norske institusjoner samt for NOKUTs rådgivnings- og utviklingsarbeid.

De to instituttene er Center for Higher Education Policy Studies, University of Twente, Nederland (CHEPS) og The Centre for Higher Education Governance Ghent, Ghent University, Belgia (CHEGG). Oppdraget ble lyst ut sommeren 2015 og ble avsluttet høsten 2016.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Andrea Kottmann
Jeroen Huisman
Lisa Brockerhoff
Leon Cremonini
Jelle Mampaey
Dato: 02.11.2016