– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU)

En kvalitativ analyse av aktørenes erfaringer og vurderinger
Forfatter(e): Tone Cecilie
Carlsten, NIFU
Per Olaf Aamodt, NIFU
Dato: 21.01.2013
ISBN-nr: 978-82-7218-902-9
ISSN-nr. 1892-2597 (online)