– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

The Potential of Centres of/for Excellence in Higher Education

I denne artikkelen gjør Duncan Lawson rede for ordningen med Centres for Excellence in Teaching and Learning i England. Ved å sammenligne den norske og den britiske ordningen skisserer han muligheter og styrker for SFU-ene.

Denne artikkelen er en del av artikkelsamlingen På vei mot det fremste? (Helen Bråten og Astrid Børsheim red. 2016).


Om forfatteren

Duncan Lawson er prorektor for utdanning ved Newman University i Storbritannia. Duncan Lawson er professor i matematikk og har i en årrekke arbeidet for å heve status for utdanning og forbedre læring og undervisning. Han har selv blitt anerkjent med National Teaching Fellowship, en pris for fremragende arbeid med læring og undervisning. Han sikret finansiering og ledet et senter for fremragende utdanning, sigma. Duncan har god kjennskap til den norske ordningen ved å ha ledet både den internasjonale ekspertkomiteen som vurderte søknadene i 2013 og midtveisevaluering av det første senteret, ProTed.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Duncan Lawson
Dato: 08.03.2016