– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Sigma: A case study of an enduring centre for excellence

I denne artikkelen deler Duncan Lawson erfaringene sine som senterleder for et senter for fremragende utdanning innen matematikk. Ved å gjøre rede for utviklingen av senteret gir han oss økt innsikt i faktorer som styrker muligheten for nå målene i SFU-ordningen, og også i hva som kan true ordningen.

Denne artikkelen er en del av artikkelsamlingen På vei mot det fremste? (Helen Bråten og Astrid Børsheim red. 2016).


Om forfatteren

Duncan Lawson er prorektor for utdanning ved Newman University i Storbritannia. Duncan Lawson er professor i matematikk og har i en årrekke arbeidet for å heve status for utdanning og forbedre læring og undervisning. Han har selv blitt anerkjent med National Teaching Fellowship, en pris for fremragende arbeid med læring og undervisning. Han sikret finansiering og ledet et senter for fremragende utdanning, sigma. Duncan har god kjennskap til den norske ordningen ved å ha ledet både den internasjonale ekspertkomiteen som vurderte søknadene i 2013 og midtveisevaluering av det første senteret, ProTed.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Duncan Lawson
Dato: 08.03.2016