– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

SFU-prosessen i et institusjonsperspektiv

NTNU søkte om å bli pilotsenter for lærerutdanningen i 2011, og de søkte igjen ved den åpne utlysningen i 2013, begge ganger uten å nå helt opp. I dette artikkelen tar Kirsti Rye Ramberg for seg de erfaringene NTNU gjorde i disse prosessene. I tillegg viser hun hvordan erfaringene brukes i langsiktig, systematisk og ledelsesforankret kvalitetsarbeid på NTNU, og hvordan fagmiljøer som satser på fremragende utdanning, nå stimuleres.

Denne artikkelen er en del av artikkelsamlingen På vei mot det fremste? (Helen Bråten og Astrid Børsheim red. 2016).


Om forfatteren

Kirsti Rye Ramberg er seniorrådgiver i rektors stab ved NTNU. Hun arbeider til daglig med kvalitetsutvikling av utdanningsområdet. Hun har koordinert arbeidet med å bringe fram SFU-kandidater fra NTNU siden ordningen ble opprettet av Kunnskapsdepartementet i 2010. Ramberg er utdannet lektor og har tilleggsutdanning i informatikk. Hun har jobbet med bruk av digital teknologi og innovative utdanningsformer i høyere utdanning siden slutten av 80-tallet. Ramberg har bidratt til flere publikasjoner om temaet, blant annet Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning: teknologi og læring på og utenfor campus, (Fossland, T., Gjerdrum, E. & Ramberg, K.R. 2013) (Norgesuniversitetets skriftserie nr. 1/2013). Ramberg har internasjonal erfaring gjennom fire års arbeid med utdanningsspørsmål ved EU-kommisjonen i Brussel. Spesialfeltet hennes var bruk av digital teknologi i utdanningene i EU/ EØS-området.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Kirsti Rye Ramberg
Dato: 08.03.2016