– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

SFU fra et studentperspektiv

Denne artikkelen handler om studentmedvirkning og -involvering i et Senter for fremragende utdanning (SFU). Spesifikt handler det om engasjerte UiO-studenters erfaringer med og oppfatninger om det første SFU, ProTed, som er et konsortium mellom UiO og UiT Norges arktiske universitet. Siden forfatteren har tilknytning til UiO, og innhenting av data og informanter i stor grad har vært basert på forfatterens nettverk, er artikkelen naturlig begrenset til å omhandle UiO-delen av senteret.

Artikkelen tar for seg studentenes direkte tilknytning til senteret gjennom deltakelse i senterets styrer, seminarer og prosjekter. Den tar også for seg erfaringer fra studenter med mindre formell tilknytning til senteret. I artikkelen undersøkes det og drøftes hvor god kjennskap UiO-studentene tilknyttet ProTed har til ProTeds eksistens og prosjekter.

Artikkelen må ikke leses som en representativ fremstilling av hvordan den gjennomsnittlige student oppfatter ProTed, ettersom det med vilje er lagt inn en overrepresentasjon av engasjerte studenter i undersøkelsene.

Denne artikkelen er en del av artikkelsamlingen På vei mot det fremste? (Helen Bråten og Astrid Børsheim red. 2016).


Om forfatteren

Asbjørn Rogne Bråthen begynte sin lærerutdannelse i 2009 på det første kullet i det omlagte integrerte femårige lektorprogrammet på UiO, det tidligere lektor- og adjunktprogrammet. Som student var ha engasjert i flere studentforeninger og utvalg, og var blant annet leder av Lektorprogrammets programutvalg (LPU) i oppstartsperioden til ProTed og vara-representant til ProTeds styre. Han var også studentrepresentant i rammeplanutvalget for de femårige integrerte lærerutdanningen. Gjennom disse og flere utviklingsprosesser i perioden 2009- 2014 har han vært delaktig i og fått god oversikt over utviklingen av lektorutdanningene i Norge. I dag (høst 2015) arbeider han på Majorstuen skole.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Asbjørn Rogne Bråthen
Dato: 08.03.2016