– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Fra knutepunktfunksjon til SFU

Om statlig satsing på utdanningskvalitet

SFU-ordningen er ikke blitt til i et vakuum, men har et fundament og erfaringsgrunnlag i andre tiltak rettet mot utdanningskvalitet. I denne artikkelen ser Astrid Børsheim på en del utdanningsstimulerende ordninger over noen tiår, blant annet knutepunktfunksjonene, utdanningskvalitetsprisen, SFU-ordningen og noen internasjonale ordninger.

Denne artikkelen er en del av artikkelsamlingen På vei mot det fremste? (Helen Bråten og Astrid Børsheim red. 2016).


Om forfatteren

Astrid Børsheim er MaEdAdm (Hons) og seniorrådgiver i NOKUTs avdeling for utredning og analyse. Hun deltok i utredningene om og iverksettingen av opplegget med kvalitetssikringssystemer i høyere utdanningsinstitusjoner. Hun var prosjektleder for det nasjonale programevalueringene av ingeniørutdanningene (2008) og førskolelærerutdanningene (2010), og har de senere år arbeidet med fleksibel utdanning og SFU-ordningen.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Astrid Børsheim
Dato: 08.03.2016