– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Kontaktpersoner

Kontakt oss gjerne på: sfu@nokut.no

 

Helen Bråten
Prosjektleder, Sentre for fremragende utdanning

Telefon: +47 21 02 18 27
Mobiltelefon: + 47 975 31 601
E-post: Helen.Braten@nokut.no


Ole-Jacob Skodvin
Analysedirektør

Telefon: +47 21 02 18 29
Mobiltelefon: +47 975 25 062
E-post: Ole-Jacob.Skodvin@nokut.no