– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Kommentarer på kriteriene

NOKUTs forslag til endelige kriterier for utvelgelse av sentrene var ute på en kommentarrunde til sektoren med frist fredag 18. mars 2011. Det kom inn i alt 19 kommentarer.


Logo: SFU

Logo: SFU