– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Årsmeldinger, -rapporter og -planer

NOKUT oppsummerer hvert år sine resultater og utvikling i en årsmelding. Årsmeldingene er et ekstrakt av et mer omfattende rapport- og plandokument.

Årsmelding

NOKUT utarbeider hvert år en kort og generell samfunnsrapport som vi kaller NOKUT – året (...). Denne rapporten inneholder direktørens beretning, en kort status for på ansvarsområdene våre, i tillegg til flere artikler relatert til aktiviteter og analyser av virksomheten vår det aktuelle året.


Rapport og plan

Her finner du NOKUTs årsrapport til Kunnskapsdepartementet. Den inneholder blant annet et årsregnskap, i tillegg til en detaljert gjennomgang av årets aktiviteter og resultater og en vurdering av framtidsutsiktene våre.

  • Årsrapport 2016 (pdf)