– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Årsmeldinger, -rapporter og -planer

NOKUT oppsummerer hvert år sine resultater og utvikling i en årsmelding. Årsmeldingene er et ekstrakt av et mer omfattende rapport- og plandokument.

Årsmelding

NOKUT utarbeider hvert år en kort og generell samfunnsrapport som vi kaller NOKUT – året (...). Denne rapporten inneholder direktørens beretning, en kort status for på ansvarsområdene våre, i tillegg til flere artikler relatert til aktiviteter og analyser av virksomheten vår det aktuelle året.

  • NOKUT – ÅRET 2016 (pdf) | NOKUT – ÅRET 2016 (nettversjon)

  • Rapport og plan

    Her finner du NOKUTs årsrapport til Kunnskapsdepartementet. Den inneholder blant annet et årsregnskap, i tillegg til en detaljert gjennomgang av årets aktiviteter og resultater og en vurdering av framtidsutsiktene våre.

  • Årsrapport 2016 (pdf)