– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Årsmeldinger, -rapporter og -planer

NOKUT oppsummerer hvert år sine resultater og utvikling i en årsmelding. Årsmeldingene er et ekstrakt av et mer omfattende rapport- og plandokument.

Årsmeldinger

Her kan du laste ned årsmeldinger tilbake til 2003. Du kan også sjekke Nøkkeltall fra NOKUTs virksomhet.