– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

NOKUTs logoer

Ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen hvis du trenger andre filformater.

Original logoversjon:
Dette er den foretrukne logoversjonen.

Last ned: png-versjon eller jpg.versjon

Logo: NOKUT 10 år

Vertikal logoversjon - original:
Foretrukket logoversjon der formatet er vertikalt.

Last ned: png-versjon eller jpg.versjon

Logo: NOKUT 10 år vertikal
Hvit logoversjon:
Denne versjonen brukes på mørke bakgrunner.
Last ned: png-versjon
Logo: NOKUT 10 år hvit

Vertikal logoversjon - hvit:
Denne versjonen brukes på mørke bakgrunner der formatet er vertikalt.

Last ned: png-versjon

Logo: NOKUT 10 år hvit