– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Tilsynsavdelingen

NOKUT er kompetansesenter og tilsynsmyndighet for utdanninger ved norske universiteter, høyskoler og fagskoler. Vi godkjenner nye studietilbud ved norske læresteder og fører tilsyn med rundt 4 000 utdanningstilbud ved 190 læresteder.

Tilsynsavdelingen fører tilsyn med utdanningsvirksomheten ved universiteter, høyskoler og fagskoler. Tilsynet innebærer både kontroll med utdanningskvaliteten og kvalitetsarbeidet ved institusjonene, og råd om utvikling.

Avdelingen består av tre seksjoner:

Seksjonen ledes av seksjonssjef
Helén Sophie Haugen

Direkte telefon: 21 02 18 40
E-post: Helen.Haugen@nokut.no

[ - ]
Seksjonen ledes av seksjonssjef
Stephan Hamberg

Direkte telefon: 22 53 05 29
E-post: Stephan.Hamberg@nokut.no
Bilde: Stephan Hamberg
[ - ]
Seksjonen ledes av seksjonssjef
Hege Brodahl

Direkte telefon: 21 02 18 99
E-post: Hege.Brodahl@nokut.no
Bilde: Hege Brodahl
[ - ]

Bilde: Øystein Lund
Avdelingen ledes av
tilsynsdirektør
Øystein Lund
Direkte telefon: 21 02 18 12
Mobiltelefon: 934 85 605
E-post: Oystein.Lund@nokut.no