– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Kommunikasjonsavdelingen

NOKUT jobber aktivt for å øke kunnskapen om høyere utdanning og fagskoleutdanning i det norske samfunnet. Kommunikasjonsavdelingen leder og koordinerer NOKUTs samfunns- og mediekontakt.

Kommunikasjonsavdelingen skal bidra til at NOKUT når sin ambisjon om å være en synligere ambassadør for utdanningskvalitet i det norske samfunnet.

Kommunikasjonsavdelingen har hovedansvaret for utvikling av og publisering på:

Avdelingen har dessuten ansvar for NOKUTs intranett, publikasjoner og grafisk profil.


I tillegg til kommunikasjonsdirektøren, består avdelingen av følgende personer:

Seniorrådgiver kommunikasjon
Nina Fjelde

Direkte telefon: 21 02 18 95
E-post: Nina.Fjelde@nokut.no

 

Bilde: Nina Fjelde

Nettredaktør – seniorrådgiver kommunikasjon
Karine Kristiansen

Direkte telefon: 21 02 18 38
E-post: Karine.Kristiansen@nokut.no

Bilde: Karine Kristiansen

Seniorrådgiver kommunikasjon
Lene Beate Ruud

Direkte telefon: 21 02 18 94
E-post: Lene.Ruud@nokut.no

Bilde: Lene Beate Ruud

Kommunikasjonsrådgiver
Emilie Valebjørg

Direkte telefon: 21 02 18 87
Mobiltelefon: 930 399 73
E-post: Emilie.Valebjorg@nokut.no

Bilde: Emilie Valebjørg

Bilde: Gard Sandaker-Nielsen
Avdelingen ledes av kommunikasjonsdirektør
Gard Sandaker-Nielsen
Mobiltelefon: 951 57 471
E-post: Gsn@nokut.no