– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Avdeling for utredning og analyse

Avdeling for utredning og analyse gjennomfører evalueringer, utredninger og analyser for å frambringe, sammenstille og formidle kunnskap som institusjonene og myndighetene kan ha nytte av i utviklingsarbeidet sitt.

Avdelingen skal også bidra til videreutvikling av NOKUTs virkemidler og er NOKUTs ressurs for statistikk og kvantitative data. Avdelingen har dessuten ansvar for Sentre for fremragende utdanning (SFU) og Utdanningskvalitetsprisen. Avdelingen samarbeider med andre avdelinger i NOKUT og eksterne om enkeltprosjekter.


NOKUTs analyse- og utredningsarbeid

NOKUT utfører analyse- og utredningsarbeid for å øke kunnskapen om forhold som har betydning for godkjenningsfeltet. I tillegg arrangerer vi konferanser og seminarer.

Bilde: Ole-Jacob Skodvin
Avdelingen ledes av
analysedirektør
Ole-Jacob Skodvin
Direkte telefon: 21 02 18 29
Mobiltelefon: 975 25 062
E-post: Ole-Jacob.Skodvin@nokut.no