– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Avdeling for utenlandsk utdanning

NOKUT er nasjonalt kompetansesenter og godkjenningsmyndighet for utenlandsk høyere utdanning. Vi mottar årlig over 6 000 søknader om godkjenning av utenlandsk utdanning. NOKUT koordinerer, gir råd og informerer om utenlandsk utdanning og de norske godkjenningsordningene.

Avdeling for utenlandsk utdanning behandler søknader om godkjenning av utenlandsk utdanning. Avdelingen har oversikt over norsk og internasjonal godkjenningspraksis og ivaretar Norges forpliktelser og interesser på området, både nasjonalt og internasjonalt.

Avdelingen består av fire seksjoner:

Informasjonsseksjonen har som hovedoppgave å informere om NOKUTs tjenester på utlandsfeltet. I tillegg har den ansvar for følgende:

  • informasjonstjenester for NOKUT som ENIC-NARIC-kontor
  • informasjon og veiledning om det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring
  • kontaktpunkt for EUs yrkeskvalifikasjonsrammeverk
Seksjonen ledes av seksjonssjef
Joachim Gümüs Kallevig

Direkte telefon: 21 02 18 16
E-post: Joachim.Gumus.Kallevig@nokut.no
Bilde: Joachim Gümüs Kallevig

[ - ]

Godkjenningsseksjonen har som hovedoppgave å arbeide med saksbehandling av søknader om generell godkjenning. I tillegg er det et eget saksbehandlerteam som arbeider med saksbehandling av søknader til godkjenningsordningen for personer uten verifiserbar dokumentasjon (UVD-ordningen).

Seksjonen ledes av seksjonssjef
Hanne-Gerd Nielsen 

Direkte telefon: 21 02 18 56
E-post: Hanne-Gerd.Nielsen@nokut.no
Bilde: Hanne-Gerd Nielsen

[ - ]
Seksjonen ledes av fungerende seksjonssjef
Silje Molander 

Direkte telefon: 22 53 05 28
E-post: Silje.Molander@nokut.no
Bilde: Silje Molander

[ - ]
Seksjonen ledes av fungerende seksjonssjef
Marina Malgina

Direkte telefon: 21 02 18 07
E-post: Marina.Malgina@nokut.no
Bilde: Marina Malgina

[ - ]

Bilde: Stig Arne Skjerven
Avdelingen ledes av
direktør for utenlandsk utdanning
Stig Arne Skjerven
Direkte telefon: 21 02 18 64
Mobiltelefon: 416 34 034
E-post: Stig.Arne.Skjerven@nokut.no