– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Offentlig journal

Den offentlige journalen viser oversikten over post NOKUT mottar og sender. Både publikum og mediene kan be om å få tilsendt det de er interessert i og har krav på.

Journalen gir oversikt over NOKUTs inn- og utgående korrespondanse sendt via sak-/arkivsystemet.

Du finner journaler fra og med 1. januar 2016 i denne løsningen. Etter ett år vil ikke lenger personnavn være søkbare.

 

 

 

 


Spørsmål?

Dersom du har spørsmål om den offentlige journalen, kan du kontakte NOKUTs arkiv ved å sende e-post til postmottak@nokut.no 


Relatert informasjon

NOKUT leverer også sin offentlige journal til OEP (offentlig elektronisk postjournal):