– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Kontaktpunkt for EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet om lovregulerte yrker er et direktiv som gjelder for personer med statsborgerskap i et EU/EØS-land.

Det omhandler retten du har til å få godkjenning/autorisasjon og praktisere yrket ditt i et annet EU/EØS-land.

Les mer om hva yrkeskvalifikasjonsdirektivet omfatter og hva som er NOKUTs rolle på siden Autorisasjon/lovregulerte yrker

Presentasjon av hele yrkeskvalifikasjonsdirektivet: Free movement of professionals