– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Kontaktpunktfunksjoner

Innenfor godkjenning av utdanning fra utlandet er NOKUT kontaktpunkt og nasjonalt kontor for følgende: