– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

The European Association for Institutional Research (EAIR)

The European Association for Institutional Research EAIR) er en internasjonal sammenslutning for forskere innen høyere utdanning, praktikere, ledere og beslutningstakere.


Logo: EAIRNOKUT deltar i EAIR fordi det er et naturlig internasjonalt møtepunkt for å diskutere, legge fram paper og utveksle erfaringer rundt sentrale problemstillinger innen høyere utdanning for beslutningstakere og forskere.

Mer om The European Association for Institutional Research (EAIR)