– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Nordic Quality Assurance Network in Higher Education (NOQA)

Nordic Quality Assurance Network in Higher Education (NOQA) er et uformelt forum for de nordiske kvalitetssikringsorganene.


Logo: NOQAForumet arbeider for informasjonsspredning, erfaringsutveksling og igangsetting av felles prosjekter. Hovedmålet er å skape en felles forståelse for ulike nordiske synspunkter på problemstillinger knyttet til kvalitetssikring av høyere utdanning.

NOKUT deltar I NOQA fordi det er av stor praktisk betydning å ha gode kontakter i alle de nordiske landene. NOKUT deltar også fordi utveksling av erfaringer og samarbeid om nordiske prosjekter bidrar til kompetanseutvikling.

Mer om Nordic Quality Assurance Network in Higher Education (NOQA)