– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE)

The International Network for Quality Assurance Agencies Higher Education (INQAAHE) er en verdensomspennende sammenslutning av over 200 organisasjoner som er aktive i teori og praksis for kvalitetssikring i høyere utdanning.


Logo: INQAAHEDet store flertallet av medlemmene er kvalitetssikringsorganer.

NOKUT deltar i INQAAHE slik at vi kan være oppdatert på hva som skjer med kvalitetsikrings- og kvalitetsutviklingsarbeid på verdensbasis (globalt).
Mer om The International Network for Quality Assurance Agencies Higher Education