– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR)

Logo: EQARSom tilsynsorgan for norsk høyere utdanning, er NOKUT registrert i det europeiske registeret for kvalitetssikring av høyere utdanning, EQAR.  Betingelsen for registrering er at kvalitetssikringsorganisasjonen kan dokumentere at deres praksis følger European Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education (ESG). Dette beviste NOKUT gjennom den nylig avsluttede ENQA-evalueringen.

EQAR ble etablert av de europeiske utdanningsministrene i 2007 som et direkte resultat av Bolognaprosessen. I tillegg til å være et register over anerkjente kvalitetssikringsorgan, er også EQAR en medlemsorganisasjon bestående av regjeringene (utdanningsministrene), arbeidslivsorganisasjoner gjennom BUSINESSEUROPE og ENQA/ESU/EUA/EURASHE (de såkalte E4) og Education International (EI) som er en verdensomspennende lærerorganisasjon. Disse partene utgjør generalforsamlingen i EQAR. EQARs mål er å bidra til internasjonal tillit og anerkjennelse av de resultatene som hver av de registrerte kvalitetssikringsorganisasjonene produserer.

Det er også en ambisjon om at man i fremtiden kan åpne for at kvalitetssikringsorganer som er registrert i EQAR, fritt kan operere innenfor EQARs medlemsland. Slik virksomhet er i samsvar med visjonen om en felles europeisk plattform for høyere utdanning (EHEA), jf Bolognaprosessen.

Mer om European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR)