– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)

European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) er en forening av kvalitetssikringsorganer som fører tilsyn med kvalitet i høyere utdanning.


Logo: ENQA Visjonen til ENQA er å gi et betydelig bidrag til utvikling av kvaliteten i europeisk høyere utdanning, og også å være en av de viktigste pådriverne for utvikling av kvalitetssikring innen alle Bologna-landene. ENQA formidler informasjon, erfaringer og god praksis innen kvalitetssikring i høyere utdanning til europeiske etater, myndigheter og høyere utdanningsinstitusjoner. For å være medlem av ENQA må kvalitetssikringsorganet tilfredsstille European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). For å opprettolde medlemsskapet er det nødvendig med en tilfredsstillende ekstern vurdering  hvert 5. år.

NOKUT deltar i ENQA fordi vi lærer mye av den virksomheten som foregår i nettverket, i tillegg gir det også NOKUT en mulighet til å påvirke utviklingen av høyere utdanning og kvalitetssikringen av denne i Europa. Sist, men ikke minst: å være medlem betyr at NOKUTs profesjonalitet som tilsynsorganer anerkjent, dermed bidrar vi til en generell europeisk anerkjennelse av kvaliteten i norsk høyere utdanning.

Mer om European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)

Les også om: