– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

NOKUTs arbeid med utenlandsk utdanning

NOKUTs godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning skal bidra til at personer med utenlandsk utdanning effektivt kan benytte kompetansen sin i Norge. I tillegg skal NOKUT bidra til at arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner har god informasjon om hva utenlandsk kompetanse tilsvarer i Norge.

Dette gjør NOKUT gjennom å:

  • godkjenne og vurdere enkeltpersoners utenlandske utdanning (høyere utdanning og fag- og yrkesopplæring)
  • informere om utenlandsk utdanning og systemet for godkjenning i Norge
  • ivareta nasjonale koordinerings- og kontaktpunktfunksjoner
  • frambringe, sammenstille og analysere kunnskap om godkjenning av utenlandsk kompetanse
  • skape møteplasser for meningsutveksling og sette viktige tema på dagsorden
  • gi råd til myndighetene, arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene

Utviklingsplan for 2016–2017: NOKUTs tjenester om utenlandsk utdanning og kompetanse


Relatert informasjon