– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Internasjonalt arbeid

NOKUTs arbeid med kvalitetssikring og godkjenning av utdanningstilbud bygger på internasjonale standarder. Det samme gjelder arbeidet vårt innenfor godkjenning av utdanning fra utlandet. I tillegg deltar vi i internasjonale samarbeidsprosjekter på begge disse områdene.

Den norske kvalitetssikringen er sterkt påvirket av målene i Bologna-prosessen der blant annet vår egen utdanningsminister har anerkjent "Standards and guidelines for quality assurance in higher education" (ESG), som førende også for norsk kvalitetssikring. ESG skal bidra til en felles europeisk plattform og dermed sikre europeisk mobilitet og konkurranseevne, men uten å utfordre diversiteten og den nasjonale selvstendigheten.

En indikasjon på at NOKUT opererer i henhold til europeiske standarder for kvalitetssikring av høyere utdanning, er at NOKUT opprettholder medlemskapet i ENQA. Dette er den største medlems-organisasjonen på sitt område i Europa og har i dag medlemmer i mer enn 40 land.

Mer om ENQA-evalueringen av NOKUT i 2013


Samarbeid – norsk høyere utdanning

Det internasjonale samarbeidet er konsentrert rundt sentrale nordiske og europeiske nettverk og organisasjoner. I tillegg til disse kommer også enkelte multilaterale og bilaterale samarbeidsprosjekt med andre nasjonale kvalitetssikringsorgan.

Vi sprer også informasjon om norsk høyere utdanning og det norske systemet for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling gjennom foredrag og presentasjoner i internasjonale samarbeidsprosjekter og nettverk.

NOKUT mottar samtidig kunnskap og impulser fra andre land, og holder seg oppdatert om den internasjonale utviklingen gjennom diskusjoner om teori, metode og praksis innenfor kvalitetssikringsfeltet.

Vi er medlem av følgende nordiske og europeiske nettverk og organisasjoner:

Samarbeid – godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

Også innenfor godkjenning av utenlandsk høyere utdanning har NOKUT et omfattende internasjonalt samarbeid, med vekt på nordiske og europeiske nettverk og organisasjoner. Her deltar vi med foredrag og presentasjoner. Vi er også aktive i aktuelle diskusjoner og prosjekter.

Vi er medlem av følgende nordiske og europeiske nettverk:

Prosjekter