– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Hva gjør NOKUT?

NOKUT har som hovedoppgave å dokumentere og informere om tilstanden i høyere utdanning, fagskoleutdanning og godkjent utenlandsk utdanning.

Som et uavhengig forvaltningsorgan fører NOKUT tilsyn med utdanningsinstitusjoner og bidrar med faktabaserte råd som skal stimulere til økt utdanningskvalitet. NOKUT skal bidra til å sikre at studenter i Norge får en relevant utdanning som holder høy kvalitet. Totalt fører vi tilsyn med 4 000 utdanningstilbud ved rundt 200 læresteder. Vi er også ansvarlige for Sentre for fremragende utdanning og den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret.

NOKUT godkjenner også utenlandsk utdanning og bidrar til at personer med kompetanse fra utlandet kan benytte denne og få relevant jobb i Norge. Dessuten bidrar NOKUT til at arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner har god informasjon om hva utenlandsk kompetanse tilsvarer i Norge. Vi mottar årlig over 6 000 søknader om godkjenning av utenlandsk utdanning.

NOKUT har som mål å være:

  • en tydelig og synlig ambassadør for utdanningskvalitet
  • en sentral premissleverandør med solid kompetanse på norsk og utenlandsk høyere utdanning og norsk fagskoleutdanning
  • et kompetent, etterrettelig og effektivt forvaltningsorgan