Nyhetsbrev 06/2017

Har du problemer med å lese nyhetsbrevet? Klikk her for en nettversjon


Logo: NOKUT nyhetsbrev

NOKUTs hjemmeside


NOKUT-frokost 27. september: "Fra B til stryk"

Med jevne mellomrom skriver media om studenter som opplever å gå fra ståkarakter til stryk etter å ha klaget på eksamenskarakteren. Hvordan er dette mulig? Vi tar diskusjonen rundt frokostbordet på Litteraturhuset.

Meld deg på NOKUT-frokost 27. september: "Fra B til stryk"


Høyere utdanning på øret

Aktuelle tema, gjester, diskusjoner, eksempler og tips. Det er stikkord når NOKUT lanserer egen podcast. Undervisere er målgruppen.

Les Høyere utdanning på øret


Får godkjent fagområde for fagskoleutdanning

Høyskolen Kristiania har fått godkjenning for fagområdet design, kommunikasjon og teknologi innen kreativ næring. Det betyr at de får fullmakt til å opprette og endre fagskoleutdanningene innenfor fagområdet uten å søke NOKUT om godkjenning.

Les Får godkjent fagområde for fagskoleutdanning


Akkrediteres som høyskole

Fjellhaug Internasjonale Høgskole har fått status som akkreditert høyskole. Dermed får de fullmakt til å starte opp nye studietilbud på bachelorgradsnivå uten å måtte søke NOKUT om akkreditering.

Les Akkrediteres som høyskole


NOKUT-innsats tildelt internasjonal pris

"Bo Gregersens pris for beste praksis" gjekk i år til NOKUTs avdelingsdirektør for utanlandsk utdanning Stig Arne Skjerven og fungerande seksjonssjef Marina Malgina.

Les NOKUT-innsats tildelt internasjonal pris


Utdanninger ved Astrologiskolen Herkules ikke godkjent som fagskoleutdanninger

De faglige kravene for godkjenning av grunnstudiet i astrologi, profesjonsstudiet i esoterisk astrologi I og profesjonsstudiet i esoterisk astrologi II ved Astrologiskolen Herkules er ikke oppfylt.

Les Utdanninger ved Astrologiskolen Herkules ikke godkjent som fagskoleutdanninger


Slutt for studietilbud innen eiendomsfag ved Høgskolen i Østfold

NOKUT har på nytt vurdert åtte studietilbud innen eiendomsfag ved Høgskolen i Østfold. Konklusjonen er at akkrediteringen trekkes tilbake.

Les Slutt for studietilbud innen eiendomsfag ved Høgskolen i Østfold


Får fullføre det maritime studiet ved Nord universitet

Akkrediteringen til bachelorstudiet i nautikk, maritim økonomi og ledelse ved Nord universitet trekkes tilbake med virkning fra 31. desember 2019. De studentene som går på denne utdanningen i dag, får imidlertid fullføre studiene sine.

Les Får fullføre det maritime studiet ved Nord universitet


Trekker tilbake godkjenningen for 19 fagskoleutdanninger ved Level utdanning AS

Level utdanning AS kan ikke dokumentere at de grunnleggende forutsetningene for å tilby fagskoleutdanning er oppfylt. Godkjenningene trekkes derfor tilbake.

Les Trekker tilbake godkjenningen for 19 fagskoleutdanninger ved Level utdanning AS


Deler "gulldata"

NOKUT gir forskere tilgang til data fra nasjonale deleksamener.

Les Deler "gulldata"


Programmet for fagskolekonferansen 2017 er klart

Under konferansen skal deltakerne utforske hva det betyr å drive Studienært kvalitetsarbeid.

Les Programmet for fagskolekonferansen 2017 er klart


Prestisjepris til fagskolene

NOKUT har åpnet for å nominere kandidater til historiens første utdanningskvalitetspris for fagskolene.

Les Prestisjepris til fagskolene


NOKUT med ny søkerportal for fagskolene

Institusjonsportalen – NOKUTs nye søkerportal for fagskolene – er nå lansert. Her kan tilbydere søke om godkjenning av nye fagskoletilbud og vesentlige endringer i eksisterende tilbud.

Les NOKUT med ny søkerportal for fagskolene


Orienteringssaker


Hva skjer?

Følg med på kalenderen vår for mer informasjon om NOKUTs arbeid og arrangementene våre. Følg oss gjerne på Twitter og Facebook.


Avmelding

Dersom du ikke lenger ønsker å motta NOKUTs nyhetsbrev kan du avmelde deg ved å klikke på denne lenken