Nyhetsbrev 05/2017

Har du problemer med å lese nyhetsbrevet? Klikk her for en nettversjon


Logo: NOKUT nyhetsbrev

NOKUTs hjemmeside


Hold av datoen: NOKUTs fagskolekonferanse er tilbake!

Konferansen arrangeres i Bergen 27. og 28. november. Konferansen har fått navnet "Kunnskap og kvalitet – Hva er fagskolenes kunnskapsbase?". Foreløpig program lanseres i august.

Les Hold av datoen: NOKUTs fagskolekonferanse er tilbake!


Nasjonal deleksamen i matematikk

– Resultatene etter vårens eksamen er ennå ikke analysert, men på et overordnet nivå kan vi si at disse resultatene er nokså like de andre eksamensrundene. Våren 2016 skiller seg derimot ut ettersom eksamen ikke var tellende på vitnemålet og studentene sannsynligvis nedprioriterte eksamen, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Les Nasjonal deleksamen i matematikk


NOKUT får 10 millioner i revidert statsbudsjett

NOKUT er godt fornøyde med at regjeringspartiene i budsjettavtalen med Venstre og KrF øker NOKUTs bevilgning med 10 mill. kroner.

Les NOKUT får 10 millioner i revidert statsbudsjett


Ny versjon av studiebarometeret.no

Nettsiden som samler resultatene fra studentundersøkelsen Studiebarometeret har fått nytt design og ny funksjonalitet.

Les Ny versjon av studiebarometeret.no


Nye resultater fra nasjonal deleksamen i regnskap og revisjon

Sammenlignet med resultatene fra 2016 gjør studentene det svakere på eksamen.

– Det er for tidlig å si noe om hva nedgangen kan skyldes, men det er viktig at både fagmiljøene og NOKUT prøver å finne ut hvorfor resultatene er såpass mye svakere i år, sier NOKUT-direktør Terje Mørland..

Les Nye resultater fra nasjonal deleksamen i regnskap og revisjon


Starter opp periodisk tilsyn med kvalitetsarbeidet etter ny modell

NOKUT starter nå opp en pilot for å teste en ny modell for det periodiske tilsynet med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid. Sju vitenskapelige høyskoler deltar.

Les Starter opp periodisk tilsyn med kvalitetsarbeidet etter ny modell


På institusjonsbesøk med NOKUT

Underveisevalueringen av tre sentre for fremragende utdanning er godt i gang. Vi ble med den internasjonale ekspertkomiteen på institusjonsbesøk til Universitetet i Bergen.

Les På institusjonsbesøk med NOKUT


Nå får flere mulighet til å søke om godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring

Fra og med tirsdag 16. mai vil personer med 15 ulike kvalifikasjoner fra Polen og Tyskland kunne søke om godkjenning av sin fag- og yrkesopplæring. En godkjenning innebærer at utdanningen vurderes som sidestilt med tilsvarende norsk utdanning.

Les Nå får flere mulighet til å søke om godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring


Kvalitetssvikt ved det erfaringsbaserte mastergradsstudiet i eiendomsutvikling ved NMBU

Det erfaringsbaserte mastergradsstudiet i eiendomsutvikling ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) oppfyller ikke alle kravene i studietilsynsforskriften. Universitetet får frist til 31. januar 2018 for å levere inn dokumentasjon på at alle mangler er rettet opp.

Les Kvalitetssvikt ved det erfaringsbaserte mastergradsstudiet i eiendomsutvikling ved NMBU


Orienteringssaker


Hva skjer?

Følg med på kalenderen vår for mer informasjon om NOKUTs arbeid og arrangementene våre. Følg oss gjerne på Twitter.


Avmelding

Dersom du ikke lenger ønsker å motta NOKUTs nyhetsbrev kan du avmelde deg ved å klikke på denne lenken