Nyhetsbrev 04/2017

Har du problemer med å lese nyhetsbrevet? Klikk her for en nettversjon


Logo: NOKUT nyhetsbrev

NOKUTs hjemmeside

Klart for ny runde med Underviserundersøkelsen

I år har NOKUT slått sammen undersøkelsen med NIFUs Tidsbruksundersøkelse.

– Vitenskapelig ansattes oppfatninger og tilbakemeldinger er helt essensielt for å kunne videreutvikle norsk høyere utdanning. Vi vet at denne gruppen utsettes for et stort rapporteringspress. Derfor slår NOKUT og NIFU i år sammen to av undersøkelsene sine. Det sier Ole-Jacob Skodvin, analysedirektør i NOKUT.

Les Klart for ny runde med Underviserundersøkelsen


I havn med mange viktige oppgaver

Ny studietilsynsforskrift, fire nye sentre for fremragende utdanning, stigende antall søknader fra flyktninger om godkjenning av utenlandsk utdanning, ny søkerportal og opprettelsen av en ny godkjenningsordning for fag- og yrkesopplæringene er noen av oppgavene NOKUT har arbeidet med i 2016. Nå er oppsummeringen klar.

Les I havn med mange viktige oppgaver


NOKUT-bloggen


Ny utgave av SFU-magasinet

Utdanningene henger etter i bruken av datamaskiner for å løse komplekse problemer. Nå får studentene hjelp fra Centre for Computing in Science Education (CCSE).

Les Ny utgave av SFU-magasinet


Bergen tekniske fagskole må rette opp mangler i bygg- og elkraftutdanningene

Fagskoleutdanningene bygg og elkraft ved Bergen tekniske fagskole oppfyller ikke alle kravene i fagskoletilsynsforskriften. Fagskolen får nå frist til 6. november for å levere dokumentasjon på at kravene er innfridd.

Les Bergen tekniske fagskole må rette opp mangler i bygg- og elkraftutdanningene


Årets ENQA-forum i Oslo

– Vi ser fram til å være vert for årets ENQA-forum. 100 ledere fra europeiske kvalitetssikringsorganisasjoner er nå samlet i Oslo for å diskutere og videreutvikle felles standarder for kvaliteten i høyere utdanning i Europa, sier NOKUTs direktør Terje Mørland.

Les Årets ENQA-forum i Oslo


– Utdanningskvalitetsprisen har gitt en styrket tro på det vi driver med

NOKUT har åpnet for nominasjoner til Utdanningskvalitetsprisen 2017. Vi har snakket med fjorårets vinnere NMBU Action Learning Model for Sustainable Development for å høre hva prisen har betydd for dem.

Les – Utdanningskvalitetsprisen har gitt en styrket tro på det vi driver med


GSU-listen er oppdatert

15. mars ble GSU-listen oppdatert. Denne gangen ble det gjort endringer for Indonesia og Sverige. I tillegg ble Monaco innført i GSU-listen.

Les GSU-listen er oppdatert


Gode erfaringer med nasjonale deleksamener

NOKUT har siden 2015 testet ut eksamen med nasjonal sensur i utvalgte utdanninger. En foreløpig oppsummering konkluderer med at slike eksamener kan være kvalitetsfremmende, men at en rekke forbedringer må på plass dersom ordningen skal bli permanent.

Les Gode erfaringer med nasjonale deleksamener


Orienteringssaker


Hva skjer?

Følg med på kalenderen vår for mer informasjon om NOKUTs arbeid og arrangementene våre. Følg oss gjerne på Twitter.


Avmelding

Dersom du ikke lenger ønsker å motta NOKUTs nyhetsbrev kan du avmelde deg ved å klikke på denne lenken