Nyhetsbrev 03/2017

Har du problemer med å lese nyhetsbrevet? Klikk her for en nettversjon


Logo: NOKUT nyhetsbrev

NOKUTs hjemmeside


29. mars: NOKUT-frokost hos Universitetet i Bergen:
Meritteringsordninger i utdanning

Et av de viktigste budskapene i Kvalitetsmeldingen er at utdanning og undervisning skal få høyere status ved universitetene og høyskolene. Merittering er et av forslagene som skal bidra til dette. Dette innebærer å belønne og la utdanningsoppgaver telle mer ved ansettelser og opprykk.

NOKUT har lenge vært positive til merittering, og flere institusjoner har allerede sett på systemer for å merittere og belønne de gode underviserne. Vi ser nærmere på forslagene og spør:

  • Hvilke virkemidler tas i bruk i de ulike forslagene? Hva skal til for at dette skal fungere?
  • Hvilke styrker og svakheter har ordningene, og hva skal til for å få til en nasjonal ordning?

Gå til mer informasjon og påmelding


NOKUT-bloggen: Fasiten på et langt og lykkelig ekteskap

I 2015 kom beskjeden om at regjeringen ville redusere antall universiteter og høyskoler. I perioden som fulgte la institusjonene ut på intens frierjakt for å finne passende partnere. Frierjakten endte med flere ekteskap, og de nye fusjonspartnerne skal forhåpentligvis leve lykkelig alle sine dager.

Les NOKUT-bloggen: Fasiten på et langt og lykkelig ekteskap


Tre Sentre for fremragende utdanning vurderes for fem nye år

Midtveisevalueringen av de tre sentrene gjennomføres av en internasjonal ekspertkomite. Komiteen skal vurdere om sentrene får forlenget sin status som Sentre for fremragende utdanning i ytterligere fem år.

Les Tre Sentre for fremragende utdanning vurderes for fem nye år


Internasjonal rådgivingsgruppe møter grunnskolelærermiljøene

14. februar møtte den nyetablerte internasjonale rådgivingsgruppen for lærermastere for første gang grunnskolelærermiljøene. Sammen skal de jobbe med å få lærermasterne godt i gang.

Les Internasjonal rådgivingsgruppe møter grunnskolelærermiljøene


Søknader fra flyktningeland, spesielt Syria, øker kraftig

NOKUT mottok til sammen 7 651 søknader om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning i 2016, en liten økning fra året før. Den største endringen i 2016 er den store økningen i antallet søkere fra Syria. Topp tre på søknadstoppen er nå Polen, Syria og Litauen.

Les Søknader fra flyktningeland, spesielt Syria, øker kraftig


Orienteringssaker


Hva skjer?

Følg med på kalenderen vår for mer informasjon om NOKUTs arbeid og arrangementene våre. Følg oss gjerne på Twitter.


Avmelding

Dersom du ikke lenger ønsker å motta NOKUTs nyhetsbrev kan du avmelde deg ved å klikke på denne lenken