Nyhetsbrev 02/2017

Har du problemer med å lese nyhetsbrevet? Klikk her for en nettversjon


Logo: NOKUT nyhetsbrev

NOKUTs hjemmeside


NOKUTs nye studietilsynsforskrift fastsatt

NOKUT har fastsatt ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften). Den nye studietilsynsforskriften skal legge bedre til rette for at universiteter og høyskoler kan sikre at norsk høyere utdanning har høy kvalitet.

Les NOKUTs nye studietilsynsforskrift fastsatt


NOKUT-bloggen: Nye resultater fra Studiebarometeret: Lite nytt under solen

Denne uken la vi i NOKUT frem ferske resultater fra den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret. Det var få overraskelser i studentenes årlige dom over utdanningen de er i gang med.

Les NOKUT-bloggen: Nye resultater fra Studiebarometeret: Lite nytt under solen


Oppstart for nye sentre for fremragende utdanning: – Den norske ordningen er unik og har stort potensiale

Fremtidsrettede, tverrfaglige og sterke på studentinvolvering. Dette er kjennetegnene på de nye sentrene for fremragende utdanning (SFU-ene) ifølge lederen av ekspertkomiteen.

Les Oppstart for nye sentre for fremragende utdanning: – Den norske ordningen er unik og har stort potensiale


Studentenes årlige dom over høyere utdanning er her

Norske studenter oppgir at de gjennomsnittlig er veldig godt fornøyde med utdanningen sin, og at de lærer mest når de er ute i praksis. Derimot oppgir svært få at de blir eksponert for varierte undervisningsformer på studieprogrammet sitt. I dag ble nye resultater fra den årlige nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret lagt frem.

Les Studentenes årlige dom over høyere utdanning er her


Utfordringer for bachelor i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie

NOKUTs tilsyn med bachelorgradsutdanningene i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie (BSV-utdanningene) viser at utdanningene har en del felles utfordringer, men er på rett vei.

Les Utfordringer for bachelor i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie


Høgskulen i Volda har fått godkjent lærarmaster

NOKUT har no akkreditert lærarmasteren til Høgskulen i Volda. Før jul fekk høgskulen tilsegn om akkreditering. No er det siste kravet innfritt og høgskulen er klar til å ta opp studentar på begge utdanningstrinna frå hausten av.

Les Høgskulen i Volda har fått godkjent lærarmaster


11. mai: Seminar om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

Med fokus på innføring i godkjenningsarbeid og NOKUTs erfaringer med dokumentasjon og godkjenning av utdanning fra Frankrike, Storbritannia, Russland og Ukraina. Seminaret er for deg som er ansatt i universitet- og høyskolesektoren, autorisende myndighet eller lignende og ønsker å lære hvordan NOKUT vurderer utenlandske utdanningsdokumenter.

Les Seminar om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning


Orienteringssaker


Hva skjer?

Følg med på kalenderen vår for mer informasjon om NOKUTs arbeid og arrangementene våre. Følg oss gjerne på Twitter.


Avmelding

Dersom du ikke lenger ønsker å motta NOKUTs nyhetsbrev kan du avmelde deg ved å klikke på denne lenken