Nyhetsbrev 01/2017

Har du problemer med å lese nyhetsbrevet? Klikk her for en nettversjon


Logo: NOKUT nyhetsbrev

NOKUTs hjemmeside


NOKUT-frokost 6. februar:
Årets begivenhet: Vi legger frem nye resultater fra Studiebarometeret

Hvert år går vi ut til norske studenter og spør hva de mener om kvaliteten på studieprogrammet de er i gang med. 2016 var intet unntak, og mandag 6. februar får vi endelig studentenes dom.

Til frokost kommer blant andre kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, NSO-leder Marianne Andenæs, NOKUT-direktør Terje Mørland, BI-rektor Inge Jan Henjesand og rektor ved Universitetet i Stavanger (UiS) Marit Boyesen. I tillegg vil undervisere og hovedpersonene selv – studenter – fra BI og UiS fylle scenen.

Tid: mandag 6. februar kl. 8–9.30 (frokost serveres fra kl. 07.30)
Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalen
Påmeldingsfrist: 1. februar

Frokostmøtet strømmes.

Les Årets begivenhet: Vi legger frem nye resultater fra Studiebarometeret


Bedre resultater for sykepleierstudentene på nasjonal deleksamen

Halvparten av sykepleierstudentene fikk C eller bedre på den nasjonale deleksamenen i anatomi, fysiologi og biokjemi, mens 22 prosent strøk. Dette er et bedre resultat enn for studentene som var oppe til eksamen i 2015.

Les Bedre resultater for sykepleierstudentene på nasjonal deleksamen


Seminar 14. mars:
Dypdykk i det italienske utdanningssystemet for høyere utdanning

Vi har gleden av å ha besøk av Luca Lantero, ekspert på høyere utdanning og leder av vårt italienske søsterkontor (innen utenlandsk utdanning), CIMEA. Han vil komme til oss på Lysaker og ta oss gjennom det italienske utdanningssystemet.

Tid: Tirsdag 14. mars, klokken 10.00–14.30
Sted: NOKUTs lokaler, Drammensveien 288
Påmeldingsfrist: 7. mars
Pris: 500 kroner (inkl. lunsj)

Les Dypdykk i det italienske utdanningssystemet for høyere utdanning

OBS! Vi arrangerer et seminar med fokus på Frankrike og Storbritannia i mai. Informasjon om dette kommer på nettsidene om kort tid.


Nærmere en forståelse av utdanningskvalitet

– Vi mener det er nødvendig å jobbe for en omforent forståelse av hva kvalitet i utdanning faktisk er og identifisere hvilke indikatorer som kan brukes for å vurdere utdanningskvalitet. Med denne rapporten har vi kommet et godt stykke videre i dette arbeidet, sier NOKUTs analysedirektør Ole-Jacob Skodvin.

Les Nærmere en forståelse av utdanningskvalitet


Store variasjoner i norske studenters faglige forutsetninger og studieinnsats

Undervisere ved norske universiteter og høyskoler mener at de store variasjonene blant studentene hindrer god kvalitet i utdanningen. De rapporterer også at de aldri har brukt mer tid på undervisning og at forelesning fremdeles er den dominerende undervisningsmetoden.

Les Store variasjoner i norske studenters faglige forutsetninger og studieinnsats


Færre lærerstudenter strøk på nasjonal deleksamen i matematikk

Sensuren for nasjonale deleksamener i matematikk avdekker at gjennomsnittskarakteren blant lærerstudentene er C og at kun 9,2 prosent strøk på eksamen. Det er langt bedre enn studentene som var oppe i samme eksamen i mai.

Les Færre lærerstudenter strøk på nasjonal deleksamen i matematikk


Orienteringssaker


Hva skjer?

Følg med på kalenderen vår for mer informasjon om NOKUTs arbeid og arrangementene våre. Følg oss gjerne på Twitter.


Avmelding

Dersom du ikke lenger ønsker å motta NOKUTs nyhetsbrev kan du avmelde deg ved å klikke på denne lenken