– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Nyhetsbrev 2017

Her publiseres NOKUTs nyhetsbrev med de siste nyhetene våre og informasjon om vedtak foretatt av NOKUTs styre.