– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Nye resultater fra nasjonal deleksamen i regnskap og revisjon

Sammenlignet med resultatene fra 2016 gjør studentene det svakere på eksamen.

– Det er for tidlig å si noe om hva nedgangen kan skyldes, men det er viktig at både fagmiljøene og NOKUT prøver å finne ut hvorfor resultatene er såpass mye svakere i år, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Alle universitetet og høyskolene har nå fått tilsendt resultatene og NOKUT skal jobber med å se nærmere på tallene. En fullstendig rapport forventes å være klar i løpet av august.

Illustrasjon: Nasjonal karakterfordeling fra 2015–2017

Illustrasjon: Gjennomsnitt per institusjon 2016 og 2017

Må få C for å bli registrert revisor

Bachelorprogrammene i regnskap og revisjon har i flere år hatt nasjonal eksamen i årsregnskap. Fra 2015 ble de med i prosjektet nasjonale deleksamener og fikk nasjonal sensur.

Eksamen i årsregnskap er en svært viktig eksamen, og studentene må ha oppnådd minimum karakteren C for å bli godkjent som registrert revisor. Andelen studenter som fikk karakteren C eller bedre sank med 14 prosentpoeng i 2017 i forhold til 2016. I tillegg viser resultatene at andelen som strøk steg med 2 prosentpoeng.

Fakta om pilotprosjektet nasjonale deleksamener

NOKUT arrangerer nasjonale deleksamener i regnskap og revisjon i samarbeid med Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Alle høyskolene og universitetene som tilbyr bachelor i regnskap og revisjon deltar i prosjektet. Den nasjonale deleksamenen gjennomføres i emnet årsregnskap. 532 kandidater tok eksamen i mai 2017.

Pilotprosjektet Nasjonale deleksamener i høyere utdanning skal gi myndighetene nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå og gi fagmiljøene mulighet til å sammenligne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner og utvikle seg på grunnlag av dette. NOKUT gjennomfører pilotprosjektet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Mer om Nasjonal deleksamen

 

Share Del med andre
Illustrasjonsbilde © Shutterstock