– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Klart for ny runde med Underviserundersøkelsen

I år har NOKUT slått sammen undersøkelsen med NIFUs Tidsbruksundersøkelse.

– Vitenskapelig ansattes oppfatninger og tilbakemeldinger er helt essensielt for å kunne videreutvikle norsk høyere utdanning. Vi vet at denne gruppen utsettes for et stort rapporteringspress. Derfor slår NOKUT og NIFU i år sammen to av undersøkelsene sine.

Det sier Ole-Jacob Skodvin, analysedirektør i NOKUT.

Mandag 22. mai får alle vitenskapelige ansatte på landets universiteter og høyskoler tilsendt en personlig lenke til et spørreskjema. I år inneholder skjemaet en kombinasjon av spørsmål fra NOKUTs Underviserundersøkelse og NIFUs Tidsbruksundersøkelse. De to undersøkelsene henvender seg til den samme populasjonen og gjennomføres derfor som et samarbeid mellom NOKUT og NIFU.

Gir de vitenskapelig ansatte en stemme

I 2017 gjennomføres Underviserundersøkelsen som nasjonal undersøkelse for første gang. Målet med undersøkelsen er å gi vitenskapelig ansatte en stemme gjennom å gi et representativt bilde av deres vurderinger av kvaliteten på studieprogrammer i norsk høyere utdanning. Tidsbruksundersøkelsen er helt nødvendig som verktøy for å beregne ressursinnsatsen til FoU i den nasjonale FoU-statistikken og er dermed del av Norges internasjonale forpliktelser på statistikkområdet.

Avhengig av høy svarprosent

For at undersøkelsen skal ha betydning er NIFU og NOKUT helt avhengig av en høy svarprosent. Skodvin håper at så mange som mulig som mottar undersøkelsen tar seg tid til å svare.

– Vi håper at denne samkjøringen mellom våre to undersøkelser skal gjøre det lettere for de vitenskapelige å hjelpe oss å få frem stemmen deres. Vi oppfordrer derfor alle vitenskapelig ansatte å svare på undersøkelsen når den dukker opp i innboksen 22. mai.

Les mer om Underviserundersøkelsen


Share Del med andre
Illustrasjonsbilde © Shutterstock