– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Universiteter og høyskolene er viktige i integreringen av flyktninger

Over hele landet gjennomfører læresteder godt besøkte informasjonsmøter for nyankomne flyktninger. Det etableres ordninger med kompletterende utdanning, det gis språkopplæring og praktisk hjelp og det samarbeides tett lokalt med kommuner og bedrifter.

– Den akademiske dugnaden har vist at norske universiteter og høyskoler tar et stort samfunnsansvar for den pågående flyktningkrisen i Europa. NOKUT er imponert over arbeidet institusjonene har lagt ned for å møte og bidra til å integrere flyktninger i institusjonene sine og i Norge, sier NOKUTs direktør Terje Mørland.

NOKUT vil bidra med sin kompetanse om utenlandsk høyere utdanning

 – NOKUT arbeider aktivt med å støtte opp om lærestedenes initiativer. Vi har bidratt inn i mange arbeidsgrupper og deltatt på informasjonsmøter og andre arrangementer. Vi har lagt vekt på deling av kompetansen vår om hvordan man best mulig kan vurdere flyktningers kvalifikasjoner og med kunnskapen vi har om utdanningssystemene i de sentrale flyktningelandene, fortsetter Mørland.

Veien videre for Akademisk dugnad – vi må holde trykket oppe

Gjennom hele 2016 har flyktninger og den Akademiske dugnaden stått høyt på dagsordenen i universitets- og høyskolesektoren. Det er viktig at vi holder trykket oppe og fortsetter å jobbe med dette viktige temaet. Derfor gjennomfører Universitets- og høgskolerådet (UHR) og NOKUT seminaret Integrating Refugees in Higher Education: How to move from Dugnad to a Robust and Effective System of Recognition and Inclusion onsdag 23. november.

I tillegg arrangerer NOKUT dagsseminar om utdanning fra Syria, Eritrea og Afghanistan – godkjenningsmuligheter i Norge torsdag 24. november.

 

Share Del med andre