– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Underviserundersøkelsen er avsluttet

Mer enn 2 500 ansatte fra 25 universiteter og høyskoler har svart på NOKUTs undersøkelse om utdanningskvalitet.

– Det er første gang NOKUT gjennomfører en omfattende spørreundersøkelse om utdanningskvalitet blant faglig ansatte. Vi er fornøyd med at så mange har svart på undersøkelsen, sier analysedirektør Ole-Jacob Skodvin.

Spørreundersøkelsen har vært åpen fra 30. mai til 4. juli og er ment som et supplement til den allerede etablerte studentundersøkelsen Studiebarometeret.

 – Underviserne er en avgjørende faktor for utdanningskvaliteten. Derfor er det viktig at oppfatningene deres løftes frem. Ved å svare på Underviserundersøkelsen, bidrar de til at temaet blir belyst fra flere sider, avslutter Skodvin.

Resultatene fra undersøkelsen legges frem til høsten.

Bakgrunn

Totalt har 6 468 fått tilsendt spørreundersøkelsen via e-post. Undersøkelsen omfatter ansatte innenfor utdanningstypene statsvitenskap, samfunnsøkonomi, sosiologi, grunnskolelærer, sivilingeniør, ingeniør, historisk-filosofiske fag og arkitektur.

Temaer for undersøkelsen er: undervisning og læringsprosess, studentenes forutsetninger, engasjement og innsats, studieplan og programdesign og ledelse og forvaltning av studieprogram.

2 561 av 6 468 respondenter svarte på undersøkelsen. Det gir en svarprosent på 39,6 prosent.

 

Share Del med andre
Illustrasjonsbilde © Shutterstock