– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

To nye lærermastere akkreditert

De nye masterutdanningene for grunnskolelærere ved NLA Høgskolen og Høgskolen i Østfold er nå akkreditert av NOKUT. Høgskulen i Volda fikk tilsagn om akkreditering. De må sende inn ny dokumentasjon før NOKUT kan fatte vedtak.

– Vi gratulerer NLA Høgskolen og Høgskolen i Østfold med de nye akkrediteringene. Disse to høyskolene er nå klare for studentopptaket våren 2017, sier NOKUTs tilsynsdirektør Øystein Lund.

Høgskulen i Volda fikk kun tilsagn om akkreditering i denne omgangen. Tilsynsdirektøren forklarer at dette skyldes manglende dokumentasjon på ansettelsesforhold.

– De sakkyndig har konkludert med at alle de faglige kravene ved Høgskulen i Volda er oppfylt på en tilfredsstillende måte. Vi kan imidlertid ikke fatte vedtak om akkreditering før høyskolen har sendt oss dokumentasjon på ansettelsene av professor II og dosent II i matematikkdidaktikk, sier Lund.

Høgskulen i Volda har fått frist til 10. januar for å sende inn denne dokumentasjonen til NOKUT.

Tilsynsdirektøren berømmer høyskolene for arbeidet de har gjort med søknadene.

– Alle de tre høyskolene har gjort en god jobb med å få ting på plass nå i siste del av søknadsprosessen. Tidsfristene var knappe og mye skulle dokumenteres, avslutter han.

Klare for begge utdanningsnivåene

NLA Høgskolen har fått akkreditert mastergrad både i grunnskolelærerutdanning for trinnene 5–10 og grunnskolelærerutdanning for trinnene 1–7. De kan nå tilby masterfagene

  • matematikk, samfunnsfag, KRLE og profesjonsrettet pedagogikk (5–10)
  • KRLE, norsk, og profesjonsrettet pedagogikk (1–7)

Høgskolen i Østfold har fått akkreditert mastergrad både i grunnskolelærerutdanning for trinnene 5–10 og grunnskolelærerutdanning for trinnene 1–7. De kan nå tilby masterfagene

  • norsk, matematikk, engelsk, tysk og profesjonsrettet pedagogikk (5–10)
  • norsk, matematikk, engelsk og profesjonsrettet pedagogikk (1–7)

Akkrediteringene er gyldig fra vedtaksdato.

Les  tilsynsrapportene:

 

Share Del med andre
Logo: NOKUT