– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

System for kvalitetssikring ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling ikke godkjent

Kvalitetssikringssystemet ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling har vesentlige mangler. Høyskolen får ett år til å videreutvikle kvalitetssikringssystemet og det systematiske kvalitetsarbeidet.

 – Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling mangler formalisering og dokumentasjon av eget kvalitetsarbeidet. Dermed oppfyller de ikke kravene i Kunnskapsdepartementets forskrift og NOKUTs kriterier. Innen fristen på ett år må de sende inn dokumentasjon til oss på at dette er innfridd, sier tilsynsdirektør i NOKUT, Øystein Lund.

Tilsynsdirektøren opplyser at høyskolen da vil bli vurdert etter det nye regelverket, som vil være på plass tidlig i 2017.

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling poengterer at det er en god dialog mellom tilsatte om faglige spørsmål rundt utdanningskvalitet. De har også dialog med eksterne sensorer om studieopplegget og får mange tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere.

– Høyskolens systematiske kvalitetsarbeid bør kunne bygge på denne gode dialogen, men det er nødvendig at beslutninger om videreutvikling av studiene fattes i formelle organ, og at det er dokumentert hva som ligger til grunn for endringer i studieplaner, sier Lund.

Les vedtaket og rapporten

 

Share Del med andre
Logo: Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling