– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Rudolf Steinerhøyskolen beholder akkrediteringen av årsenhet

NOKUT har besluttet at årsenhet i form og farge i steinerpedagogisk perspektiv ved Rudolf Steinerhøyskolen beholder akkrediteringen, men vil i tråd med de sakkyndiges anbefalinger følge opp utviklingen av institusjonens FoU-arbeid videre.

NOKUT startet opp revidering av årsenheten i form og farge i steinerpedagogisk perspektiv ved Rudolf Steinerhøyskolen fordi det var usikkert om høyskolen oppfylte kravene som stilles til fagmiljø og FoU-resultater tilknyttet studiet. Etter endt revidering var det fortsatt mangler, og høyskolen fikk en opprettelsesfrist til 31. november 2015.

Nå er endelig vedtak fattet, og tilsynsdirektør Øystein Lund kan melde at høyskolen får fortsette å tilby årsenheten.

 – De endringene Rudolf Steinerhøyskolen nå har gjort gjør at årsenhet i form og farge i steinerpedagogisk perspektiv oppfyller kravene i studietilsynsforskriften. Studiets læringsutbyttebeskrivelse er tilfredsstillende og høyskolen har satt av FoU-tid for sine ansatte, slik at de har mulighet til å gi studiet en tydeligere kobling til FoU fremover. Vi har dermed avsluttet revideringen og høyskolen får beholde akkrediteringen av årsenheten.

– NOKUT forutsetter at høyskolen følger anbefalingene som de sakkyndige kom med og vi vil følge med på utviklingen i løpet av 2017, sier Lund.

Les vedtaket og rapporten – årsenhet i form og farge i steinerpedagogisk perspektiv

 

Share Del med andre
Logo: Rudolf Steinerhøyskolen