– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Rekordmange har søkt om godkjenning av utenlandsk utdanning

Til sammen mottok NOKUT over 7 500 søknader om generell godkjenning i 2015. Det er over 15 % økning fra 2014. På topp finner vi utdanning fra Polen.

– NOKUT opplever en stor økning i antall søknader om godkjenning av utenlandsk utdanning. Vi ønsker å bidra til at kandidater med utenlandsk utdanning skal få brukt kompetansen sin i det norske arbeidsmarkedet. Det er derfor gledelig at stadig flere søker om godkjenning av utdanningen sin, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Største søkerland er som de siste årene Polen, med til sammen 1 255 søknader om utdanninger, opp 10 % fra 2014. På de neste plassene følger Litauen, Serbia og Filippinene.

Syria ble femte største søkerland i 2015, med en merkbar økning hvert kvartal. NOKUT har gjennomført løpende vurderinger av tilliten til syriske utdanningsdokumenter. Til nå har tilliten vært vurdert som tilstrekkelig god, slik at de fleste søknadene har vært behandlet på ordinær måte gjennom dokumentbasert saksbehandling. NOKUT har også opplevd en søknadsvekst fra andre flyktningeland som Eritrea, Afghanistan, Irak og Iran.

NOKUT hadde rett over 4 000 vedtak om gradslikestilthet på bachelorgradsnivå, i underkant av 2 000 på mastergradsnivå, 29 på doktorgradsnivå mens i overkant av 350 utdanninger ble vurdert som likestilt med høgskolekandidatgrad. De største fagområdene NOKUT mottok søknader på i 2015 var handelshøyskole- og ingeniørfag, begge med over 1 500 søknader. Deretter fulgte helsefag, lærerutdanninger og realfag.

– NOKUT forventer at økningen i antall søkere vil fortsette i 2016, kanskje med så mye som med 25 % fra i fjor. Personer med kvalifikasjoner fra flyktningeland kan forventes å stige kraftig i 2016, ikke minst gjelder dette fra Syria. Selv om vi gjennom statsbudsjettet har fått styrket ressursene våre til dette arbeidet, kan saksbehandlingstiden forventes å bli noe høyere enn i 2015, avslutter Mørland.

Saksbehandlingstiden var i 2015 på til sammen 1,6 måneder i gjennomsnitt, noe som var noe høyere enn i 2014.

 

Share Del med andre
Logo: NOKUT