– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Programmet for NOKUT-konferansen om høyere utdanning 2016 er klart

1. og 2. november samler NOKUT Utdannings-Norge til konferanse i Oslo. Målet er å tenne læringsgnisten.

– Årets konferanse skal inspirere til god læring. Vi ønsker å vise fram forskning og eksempler fra sektoren som gir et bilde av mulighetene som finnes for å skape en best mulig læringsbane for studentene. Vi håper at konferansen kan gi deltakerne ideer til hvordan de kan løfte undervisning og undervisningens status på egen institusjon, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Konferansen har fått navnet: Light my fire, og er inspirert av sitatet fra en ukjent forfatter som sier at: Education is not a filling of a pail, but the lighting of a fire.

Vil treffe underviserne

Temaene i programmet legger vekt på at det å skape en kultur for utdanningskvalitet skjer i samspill med flere parter. Mørland håper likevel å treffe på en spesifikk gruppe under konferansen:

– I år forsøker vi å vise frem konkrete eksempler på utdanning og undervisning som skal komme særlig dem som møter studentene hver dag til gode. Derfor håper jeg at vi får mange undervisere blant publikum i november.

Innleder med historiens første utdanningsfest

Mørland mener at det er all grunn til å feire og vise fram det som skjer i norsk høyere utdanning, og innleder like gjerne årets konferanse med historiens første utdanningsfest:

– Det er på høy tid at vi får en kveld som er viet til det fremste innen høyere utdanning. Under Utdanningsfesten 1. november skal vi blant annet dele ut Utdanningskvalitetsprisen 2016 og avsløre nye Sentre for fremragende utdanning. Utdanningsfesten danner et viktig bakteppe for programmet dagen derpå, 2. november, så dette vil du ikke gå glipp av!

Les mer om konferansen

 

Share Del med andre
Illustrasjon: NOKUT-konferansen om høyere utdanning 2016