– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Nytt ph.d.-studium i nautiske operasjoner akkreditert

NOKUT har akkreditert det nye ph.d.-studiet i nautiske operasjoner. Doktorgradsstudiet er en fellesgrad mellom UiT – Norges arktiske universitet, Høgskolen i Sørøst-Norge, Høgskolen i Stord/Haugesund og NTNU i Ålesund.

– Vi gratulerer de fire lærestedene med akkrediteringen av det nye felles doktorgradsprogrammet. Opprettelsen av programmet er et ledd i myndighetenes satsning på maritim kompetanse. MARKOM2020-prosjektet er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Målet er å styrke Norge som sjøfartsnasjon, sier tilsynsdirektør Øystein Lund.

Tilsynsdirektøren påpeker at Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Stord/Haugesund med denne akkrediteringen får fullmakt til å opprette felles gradsstudier på masternivå innenfor fagområdet for det akkrediterte ph.d studiet sammen med NTNU og UiT - Norges arktiske universitet. Dette innebærer ikke at de to høyskolene har fullmakt til å opprette egne mastergradsstudier innenfor fagområdet uten å inngå et fellesgradssamarbeid med de to øvrige institusjonene.

Akkrediteringen er gyldig fra vedtaksdato.

Les vedtaket og rapporten

 

Share Del med andre
Logo: NOKUT