– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Nytt ph.d.-studium i Computer Science ved Høgskolen i Bergen

NOKUT har akkreditert ph.d.studiet Computer Science: Software Engineering, Sensor Networks and Engineering Computing ved Høgskolen i Bergen. Dette er høyskolens andre doktorgradsstudium.

 – Vi gratulerer Høgskolen i Bergen med det nye doktorgradsstudiet innen Computer Science. Dette doktorgradsprogrammet vil kunne bidra til å styrke næringsliv og offentlige tjenester i regionen, sier NOKUTs tilsysndirektør, Øystein Lund.

Akkrediteringen er gyldig fra vedtaksdato.

Les vedtaket og rapporten

 

Share Del med andre
Logo: Høgskolen i Bergen