– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Nye resultater fra nasjonal deleksamen i regnskap og revisjon

I mai gjennomførte NOKUT en ny runde med nasjonal deleksamen i regnskap og revisjon. Sammenlignet med fjorårets resultater går gjennomsnittskarakteren opp fra D til C.

– Forklaringen kan være at årets eksamen er bedre tilpasset bachelornivået. Vi ser at det er stort samsvar mellom resultatet på nasjonal deleksamen og resultater i studieprogrammene for øvrig, så det er lite som tyder på "snill" sensur lokalt, sier direktør Terje Mørland.

Må få C for å bli registrert revisor

Bachelorprogrammene i regnskap og revisjon har i flere år hatt nasjonal eksamen i årsregnskap. Det nye med deleksamen er at det er innført nasjonal sensur.

Eksamen i årsregnskap er en sentralt gitt eksamen, og studentene må ha oppnådd minimum karakteren C for å bli godkjent som registrert revisor. Andelen studenter som fikk karakteren C eller bedre økte med 15 prosentpoeng i 2016. I tillegg viser resultatene at andelen som strøk sank med 9 prosentpoeng.

Les hele rapporten.

Illustrasjon: Søylediagram karakter prosentvis
2015: C eller bedre: 37 %. C: 20 prosent. 2016: C eller bedre: 52 %. C: 21 %.

Illustrasjon: Gjennomsnittskarakter per institusjon

Fakta om Nasjonal deleksamen

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomfører NOKUT et pilotprosjekt med nasjonale deleksamener for bachelorstudenter i høyere utdanning.

Formålet med pilotprosjektet er blant annet å se hvordan deleksamener kan:

  1. gi nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå
  2. gi fagmiljøene mulighet til å sammenligne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner, og som igjen skal gi miljøene grunnlag for utvikling
  3. bidra til økt tillit til utdanningene i samfunnet

549 kandidater var oppe i eksamen regnskap og revisjon 4. mai.

 

Share Del med andre
Illustrasjonsbilde © Shutterstock