– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Ny styreleder i NOKUT

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt Lise Iversen Kulbrandstad til ny styreleder i NOKUT. Oppnevningen gjelder fra 1. januar 2017 og til 31. desember 2020.

Kulbrandstad er professor i norskdidaktikk ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap ved Høgskolen i Hedmark og har også en professor II-stilling ved Karlstads universitet.

– Kulbrandstad er en dyktig og erfaren leder som kjenner utfordringene i sektoren godt, det er en erfaring som vil komme godt med som styreleder i NOKUT, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Jeg er veldig glad for å få denne muligheten til å være med å bidra til arbeid med kvalitet i utdanning. NOKUT er viktig for at samfunnet kan ha tillit til at studentenes sluttkompetanse er god. Arbeidslivet skal kunne stole på den, uavhengig om utdanningen er tatt i Norge eller i utlandet. Med lang fartstid i utdanningssektoren ser jeg fram til å bidra til å utvikle NOKUT videre, sier den nyutnevnte styrelederen.

NOKUTs styre har med dette følgende sammensetting fra 1. januar:

Medlemmer

 • Lise Iversen Kulbrandstad, leder av styret, professor, Høgskolen i Hedmark
  (oppnevnt til 31.12.2020)
 • Jan I. Haaland, professor, NHH
  (oppnevnt til 31.12.2018)
 • Jon Erik Svendsen, Dean Bachelor, Handelshøyskolen BI
  (oppnevnt til 31.12.2020)
 • Inger Lise Blyverket, leder for arbeidslivspolitikk, Virke
  (oppnevnt til 31.12.2020)
 • Svein Harald Larsen, fagsjef utdanning, Utdanning og rekruttering, Norsk Teknologi
  (oppnevnt til 31.12.2018)
 • Stina Vrang Elias, administrerende direktør, Tænketanken DEA & Danish Society for Education and Business (DSEB)
  (oppnevnt til 31.12.2018)

Varamedlemmer

 • Randi Skår, førsteamanuensis og senterleder, Diakonhjemmet Høgskole
  (oppnevnt til 31. desember 2018)
 • Jo Ese, stipendiat, Høgskolen i Østfold
  (oppnevnt til 31. desember 2018)
 • Tormod Skjerve, seniorrådgiver, Virke
  (oppnevnt til 31. desember 2018)

I tillegg vil det utnevnes studentrepresentanter og ansatterepresentanter.

 

Share Del med andre