– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Ny godkjenningsordning og ny søkerportal

Mandag 14. november lanserer NOKUT ny elektronisk søkerportal for utenlandsk utdanning. Portalen omfatter i første omgang NOKUTs eksisterende godkjenningsordning for høyere utdanning og en helt ny godkjenningsordning for fag- og yrkesopplæring på videregående nivå.

– Dette er en viktig milepæl for NOKUT, sier Terje Mørland, direktør i NOKUT. Den nye søkerportalen vil bety en stor forbedring for søkerne våre og gi grunnlag for en mer effektiv saksbehandling. Bare innenfor høyere utdanning forventer vi nærmere 10.000 søknader i 2017. I tillegg kommer søknader til den nye godkjenningsordningen, poengterer Mørland.

Ny godkjenningsordning for fag- og yrkesopplæring på videregående nivå

Den 14. november lanserer NOKUT også en ny godkjenningsordning. Den nye godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring, omfatter i første omgang søkere fra Tyskland og Polen med fag- og svennebrev fra følgende yrker: betongfagarbeider, frisør, kjøttskjærer, rørlegger og tømrer.

– Dette er en viktig godkjenningsordning som lenge har vært etterspurt av partene i arbeidslivet, sier Terje Mørland. I løpet av 2017 vil vi utvide antall fag- og yrkesopplæringer og land som omfattes av ordningen. Våren 2017 lanserer vi dessuten en egen godkjenningsordning for utenlandsk fagskoleutdanning, avslutter han.

Økt digitalisering gir mer samhandling og bedre databaser

NOKUTs nye elektroniske søknads- og samhandlingsløsning skal gradvis tas i bruk for alle NOKUTs tjenester innen norsk og utenlandsk utdanning. I tillegg til bedre service for brukerne våre er et viktig mål med løsningen å forenkle samarbeid og informasjonsdeling mellom offentlige etater. Som en del av løsningen vil NOKUT ta i bruk landkoder og -navn fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og kodeverket fra Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Dette vil gjøre det mulig for NOKUT å gi et bedre statistikkgrunnlag til SSB basert på et felles rapportgrunnlag.

På sikt vil den nye søkerportalen sørge for at NOKUTs vedtak om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning automatisk legges i Søketjeneste for godkjenning av utenlandske studier (GAUS), Dette vil gi universitets- og høyskolesektoren en alltid oppdatert og god oversikt over NOKUTs vedtak og godkjenningspraksis. Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) administrerer denne tjenesten.

Informasjon om NOKUTs godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning og hvordan man søker finner du her:

 

Share Del med andre
Logo: NOKUT